hoofding_vlagjes.jpg
   

 
 
     
Website_sponsors_2023_18.png
 

Ontstaan kermis

In 1885, toen Karel Verstraeten burgemeester van Waasmunster werd, ontstond in de Neerstraat aan de Nerenmolen een wijkfeest dat naar de plaats van het gebeuren 'Molekenskermis' werd genoemd. Op 11 juli 1885 overleed de herbergier van 'De Fontein' Petrus Van Roste en hij liet vrouw en kinderen achter.

Dominicus Moens (°18-04-1856 tot +19-07-1945) een naaste gebuur, bekommerde zich om het lot van de voornoemde familie en wilde daar ook wat aan doen. In de hoedanigheid van vaandrig bij de koninklijke harmonie Sinte Cecilia en bijgevolg een goede vriend van burgemeester Verstraeten, stelde hij voor om op de derde zondag van september een wijkkermis te organiseren. De aanvrager verkreeg de toelating en centraliseerde de feestelijkheden in het lokaal  'De Fontein' bij de weduwe Petrus Van Roste, Leyn Amelie (°29-11-1841 tot +02-11-1912). Met verscheidene spelen en vermakelijkheden startte men ook met een watertornooi als belangrijkste attractie.

 

Een comité?

Omstreeks 1930 kreeg de Molekenskermis uitbreiding want ook op 't Vestjen stak men de koppen bijeen om feest te vieren. Men organiseerde er volksspelen zoals mastklimmen (zeepstaak), kruiwagen-puitenkoers, valiezenkoers, mastellenbijten, lepel- en knikkerkoers, watervullen, verklede koppels, potjentik, eierenkoers en nog andere spelen.

Na de oorlog 1940 - 1944 verloren die spelen veel aan belangstelling en men poogde die terug te winnen door het inrichten van wielerwedstrijden. Ondertussen was de familie Karel Van Roste – Van Hese Renilde, rond 1925 opgevolgd door Leon Pauwels – Van Grembergen Amelie, als lokaalhouders in de herberg 'De Fontein' waar het tornooi was gevestigd.

In 1962 veranderde het gebouw weerom van eigenaar, de herberg werd gesloten en gans het gebeuren van het watertornooi verhuisde noodgedwongen naar het Vestjen waar men de lokalen 'Sole Mio' en de 'Kijkuit' aan 't kapelleken kon gebruiken.

Een kermiscomité heeft dan de jaarlijkse organisatie op zich genomen en dit volksfeest werd sindsdien de 'Vestjes- en Molekenskermis' genoemd.

 

De waterbak

Het watertornooi heeft gedurende zijn lang bestaan hoogten en laagten gekend. De moeilijkheden zijn telkens overwonnen en tussen een waaier van spelen allerhande, demonstraties, vermakelijkheden en tentoonstellingen, is het oude steekspel op het feestprogramma " de " attraktie gebleven.

 

Wijkburgemeesters

Sedert 1967 gebeurt alles onder de bescherming van een wijk-burgemeester die elk jaar door  de bewoners van de wijk wordt gekozen.

De eerste wijkburgemeesters, die dit ambt hebben waargenomen :
1967 - Frans De Conick (°24-12-1889 tot +19-12-1971)
1968 - Alfons Smet (°14-03-1913 tot +05-07-1982)
1969 - Cesar Verhelst (°01-12-1943 tot +02-11-1980)
1970 tot 1979 - Kamiel Everaert (°22-05-1928 tot +04-04-1984)

In 1985, bij het 100-jarig bestaan van de kermis, werd ter ere van Kamiel Everaert, een reus gebouwd. Deze reus vergezelt sindsdien de jaarlijkse kermis.